CALAMITY REPAIR OF BATANG-BATANG RIS: Construction of Slope Protection and Canal Lining