Amaling Manoot IA, tumanggap ng parangal sa DA

Ang balitang ito ay hango sa Philippine News Agency.

Tumanggap ng Special Award ang Amaling Manoot Irrigators Association (IA) sa pangunguna ni IA President Rustica D. Panganiban mula sa Department of Agriculture (DA) sa ginanap na Rice Achievers Awards noong ika-23 ng Mayo, 2017 sa Philippine International Convention Center (PICC). Kasama niya si NIA MIMAROPA Acting Regional Manager Ramon A. Bugacia.

Ang Rice Achiever Awards ay isang taunang pagpaparangal sa mga natatanging ahensya at samahan ng magsasaka at magpapatubig na naglalayong alamin ang epekto ng mga programa ng DA sa larangan ng produksyon ng palay upang makamit ang rice self-sufficiency.

Ilan sa basehan ng pagpili ng pararangalan ay ang mataas na ani ng palay, halagang inilaan para sa proyektong pagpapalay, bilang ng magsasakang nabenepisyuhan at kalidad ng binhing ginamit.

Ang Amaling Manoot IA ang isa sa ipinagmamalaking samahan ng magpapatubig sa NIA MIMAROPA pagdating sa larangan ng maayos na pamamahala at pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka.

Bukod sa 15 LGU, pinarangalan sa 2016 Rice Achievers Awards ang 7 probinsya, 4 na IA, 3 small water impounding system association (SWISA) at extension workers na may kontribusyon sa self-sufficiency program ng bansa.